Kontakt podaci suda

Контакт

СУДСКА УПРАВА

вршилац функције председника суда судија Гордана Ристић 

административно-технички секретар Јадранка Ненад

телефон: 021/4876-201 

адреса електронске поште управе: uprava@ns.pr.sud.rs

адреса електронске поште пријема писмена: prijem.poste@ns.pr.sud.rs

 

СЕКРЕТАР, ПОРТПАРОЛ СУДА И ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Слободанка Љепић

телефони: 021/4876-205;

адреса електронске поште: slobodanka.ljepic@ns.pr.sud.rs

 

ПИСАРНИЦЕ

  • извршна писарница 021/4876-130;
  • парнична писарница 021/4876-115;
  • стечајна писарница писарница привредних преступа 021/4876-100 локал 8150
  • судски регистар 021/4876-118.

 

РАЧУНОВОДСТВО СУДА

телефон: 021/4876-223

факс: 021/521-120

 

БРОЈЕВИ РАЧУНА СУДА

РЕДОВАН РАЧУН:

840-1027621-22

КАЗНЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:

Жиро-рачун бр. 840-29686845-46

Позив на бр. 97  92-223-106399480

СУДСКЕ ТАКСЕ:

Жиро-рачун бр. 840-29703845-68

Позив на бр. 97  92-223-106399480

ДЕПОЗИТ:

Жиро-рачун бр. 840-306802-58

Позив на бр. 97  92-223-106399480