Контакт подаци

СУДСКА УПРАВА

председник суда судија Гордана Ристић 

административно-технички секретар Јадранка Ненад

телефон: 021/4876-201 

адреса електронске поште управе: uprava@ns.pr.sud.rs

адреса електронске поште пријема писмена: prijem.poste@ns.pr.sud.rs

 

СЕКРЕТАР, ПОРТПАРОЛ СУДА И ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Слободанка Љепић

телефони: 021/4876-205;

адреса електронске поште: slobodanka.ljepic@ns.pr.sud.rs

 

ПИСАРНИЦЕ

  • извршна писарница 021/4876-130;
  • парнична писарница 021/4876-115;
  • стечајна писарница писарница привредних преступа 021/4876-100 локал 8150
  • судски регистар 021/4876-118.

 

РАЧУНОВОДСТВО СУДА

телефон: 021/4876-223