Привредни суд у Новом Саду има 16 судија, од којих је један председник суда.

Судије Привредног суда у Новом Саду су:

судија Гордана Ристић председник суда;

судија Стоја Кузмановић;

судија Горан Цревар;

судија Владислав Куртек;

судија Гордана Војновић-Јовановић;

судија Хабиљ Кадрија;

судија Владимир Настић;

судија Оливера Лазић-Русов;

судија Славица Недељковић;

судија Наташа Киш;

судија Андријана Савић;

судија Ксенија Вујасиновић;

судија Симона Ђуричин;

судија Снежана Обрадовић;

судија Исидора Јанић Турудија;

судија Светлана Квргић.