Дана 12. јула 2023. године, у оквиру сарадње Привредног суда у Новом Саду са Правним факултетом у Новом Саду, полазницима Жан Моне летње школе „Информационе технологије у функцији хармонизације кривичног процесног права Републике Србије са правом Европске уније“ организован је пријем у просторијама Привредног суда у Новом Саду.

У кратком обраћању председник Привредног суда у Новом Саду Гордана Ристић упознала је госте са надлежношћу, начином рада и улози привредних судова у правосудном систему Републике Србије, са посебним акцентом на рад Привредно-казненог одељења.

Полазницима летње школе решења из области информационих технологија која суд примењује у свакодневном раду, и то рад са програмима Аутоматско вођење предмета (АВП) и Правосудни информациони систем (ПИС), презентовали су судијски помоћници Гвозден Живковић, Трипко Јеркић и Нина Плавшин. Питања која су након презентације била предмет разговара су, између осталог, могућност унапређивања софтверских решења која суд тренутно користи, употреба вештачке интелигенције као алата који би олакшао рад судова и могућност примене алата за препознавање говора и претварање у текст у свакодневном раду суда.