Привредни суд у Новом Саду одазвао се апелу и придружио се акцији давања узорка крви за матичне ћелије. Дванаест запослених који су испуњавали здравствена и старосна ограничења дали су узорке крви у Заводу за трансфузију крви Војводине ради проналажења потенцијалног донора матичних ћелија за лечење тешког облика леукемије (АМЛ).

Давањем узорка крви запослени у Привредном суду у Новом Саду уписани су у Регистар давалаца матичних ћелија хематопоезе Србије који од 2005. године води Институт за трансфузију крви Србије. На овај начин постали су део мреже чији је циљ борба против тешких обољења и придружили се акцији подизања свести о значају трансплантације матичних ћелија хематопоезе.