Дана 16. маја 2023. године на Правном факултету у Новом Саду одржана је радионица Дан професионалне оријентације. Четрдесет студенaта завршне године основних академских студија овог факултета имало је прилику да се, у оквиру ове радионице, упозна са условима за обављање различитих послова и изазовима које они носе. Информације и корисне савете студентима су у директном разговору пружали судије, тужиоци, представници правобранилаштва, јавни бележници, јавни извршитељи и адвокати.

Испред Привредног суда у Новом Саду у радионици је узела учешће судија Симона Ђурчин која је заинтересованим студентима пружила информације о раду Привредног суда у Новом Саду, улози привредних судова у правосудном систему Републике Србије и могућношћу остваривања каријере у оквиру овог суда. На овај начин су студенти добили информације које могу бити од значаја за избор њиховог будућег занимања и њихов даљи професионални развој.