ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА НА ГОДИШЊЕМ САВЕТОВАЊУ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ „СУДИЈСКИ ДАНИ – 2024“ ОДРЖАНОМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ОД 23. ДО 25. МАЈА 2024. ГОДИНЕ НА ТЕМУ „ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА КОНТРОЛНОМ ЧЛАНУ БРИСАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА“ ОД СТРАНЕ ОЛИВЕРЕ ЛАЗИЋ-РУСОВ, СУДИЈЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ

 

 

 

Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани – 2024“ у организацији Врховног суда Србије је одржано од 23. до 25. маја 2024. године у Врњачкој Бањи.

 

На првом радном дану Саветовања, 23. маја 2024. године, на Грађанској секцији којом је председавала Јасмина Стаменковић, судија Грађанског одељења Врховног суда, свој реферат на тему „Застарелост потраживања према контролном члану брисаног привредног друштва“ је излагала Оливера Лазић-Русов, судија Привредног суда у Новом Саду. На исту тему су реферате на овој секцији излагали и Јасмина Стаменковић, судија Грађанског одељења Врховног суда, и Никола Ивчевски, судија Привредног апелационог суда, који је реферат писао у коауторству са Маријом Меденица, судијом Привредног апелационог суда.

 

Реферат аутора Оливере Лазић-Русов, судије Привредног суда у Новом Саду, је изабран у конкуренцији реферата које су доставили сви привредни судови у Републици Србији, а исти је и објављен у Билтену Врховног суда Републике Србије број 2/2024.