Вршилац функције председника суда, судија Гордана Ристић је дана 15.04.2024.године одржала свечану седницу свих судија Привредног суда у Новом Саду, на којој је ступио на функцију судија Петар Штулић, који је претходно у Народној скупштини 09.04.2024.године положио заклетву пред председницом Врховног суда и председницом Народне скупштине.